Política Privacitat i Cookies

POLÍTICA DE PRIVACITAT
La seva privacitat i la seva confiança són importants per a nosaltres, per això en aquesta
Política de privacitat li oferim informació important sobre com tractem la seva
informació personal. Li recomanem que llegeixi amb atenció el que ve a continuació i,
si després de fer-ho té algun dubte, ens el pot consultar a través del nostre adreça de
correu info@cervesagatfer.cat
Aquesta Política de privacitat és aplicable a https://www.cervesagatfer.cat d’acord amb
allò disposat en el nostre Avís legal i les Condicions d’ús.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DECLARACIÓ DE COMPLIMENT
NORMATIU. CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
(DPO)
El titular d’aquesta web és JOAQUIM CANAL DE VILAR, (d’ara en endavant, CERVESA
ARTESANA GATFER), amb NIF núm. 38852260Q i el domicili social de la qual es
troba situat a Vinyes Grosses, S/N, 08586, Sant Agustí del Lluçanès, Barcelona
(Espanya). Si es vol posar en contacte amb nosaltres pot fer-ho enviant-nos una
comunicació postal a l’adreça esmentada.
Si la seva consulta està relacionada amb l’ús que fem de les seves dades personals o si
el que vol és donar- se de baixa d’algun dels nostres serveis, pot fer-nos arribar la seva
consulta al nostre DPO adreça de correu info@cervesagatfer.cat
CERVESA ARTESANA GATFER declara que respecta la legislació vigent espanyola i
europea en matèria de Protecció de Dades Personals, en concret, el Reglament 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i d’acord amb l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals s’exposen, CERVESA
ARTESANA GATFER manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades personals recollides
a través d’aquest lloc web, així com la seva integritat, disponibilitat i seguretat, tot duent
a terme les accions necessàries per impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense
autorització o utilització fraudulenta de les dades tractades.
CERVESA ARTESANA GATFER garanteix que les dades personals de l’Usuari són
tractades de manera lícita, lleial i transparent, i que han estat recollides amb el
consentiment explícit de l’Usuari, al qual s’ha informat prèviament de la finalitat del
tractament que expressament s’indica en aquesta Política de privacitat.
CERVESA ARTESANA GATFER no tractarà ni compartirà dades personals dels
usuaris excepte que ho permeti la normativa vigent, que ho requereixin les autoritats
competents o que compti amb el consentiment exprés i prèviament informat de l’Usuari.
CERVESA ARTESANA GATFER no utilitzarà les dades personals dels usuaris per a
finalitats diferents de les quals prèviament l’ha informat abans de l’enviament de dades
per part de l’Usuari .

INFORMACIÓ PERSONAL I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. QUÈ
SIGNIFICA?
La informació personal fa referència a qualsevol informació que es relacioni amb una
persona física identificada o identificable, directament o indirectament (nom, número
d’identificació, dades d’ubicació o factors específics de la identitat física, psicològica,
genètica, mental, econòmica, cultural o social de la persona, informació exacta de la
ubicació geogràfica, informació financera i números de compte bancari, així com
elements d’identificació únics, com els números de DNI, IP, MAC, seguretat social,
llicència de conduir, etc.).
La informació personal especialment protegida és la relacionada amb la raça o l’origen
ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses, la pertinença a associacions de
treballadors, la salut física o mental, informació mèdica addicional (que inclou les dades
biomètriques i genètiques, o les preferències sexuals), antecedents o condemnes.
Les operacions, les gestions i els procediments tècnics que es facin de manera
automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, el registre,
l’organització, l’estructuració, la conservació, l’adaptació o la modificació, l’extracció,
la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió o qualsevol altra
forma d’habilitació d’accés o interconnexió, limitació, supressió o destrucció sobre
dades de caràcter personal o conjunts de dades personals, seran considerats tractament
de dades personals.
CERVESA ARTESANA GATFER no recull ni tracta dades personals dels usuaris
catalogats com a especialment protegits. Si vol saber com tractem les seves dades
personals el convidem a seguir llegint aquesta Política de privacitat.
COM UTILITZEM LA INFORMACIÓ PERSONAL
Transparència i informació sobre protecció de dades personals
Volem deixar clares les nostres pràctiques de privacitat perquè vostè pugui prendre
decisions informades sobre l’ús que CERVESA ARTESANA GATFER fa de la seva
informació personal.
Aquests són els nostres valors per al tractament de dades personals:
Licitud i lleialtat
Sempre requerirem el seu consentiment previ per tractar les seves dades personals per a
una o diverses finalitats específiques, que seran comunicades abans que ens enviï les
seves dades, llevat que el tractament de les seves dades personals es basi en alguna altra
causa legítima d’acord amb la legislació vigent aplicable.
Minimització
Només requerim als usuaris les dades estrictament necessàries en relació amb les
finalitats del tractament de les dades.
Limitació del termini de conservació
Mantenim les dades durant el temps necessari en funció de la finalitat del tractament,

informant en cada cas del termini de conservació. Revisem i actualitzem les bases de
dades personals eliminant registres inactius o aquells que ja no són necessaris perquè ha
finalitzat la finalitat del tractament.
Confidencialitat
Apliquem les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per al
tractament de dades personals i n’assegurem la confidencialitat i minimitzem el risc
d’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades personals dels usuaris per part de
tercers.
Transparència
En aquesta política podrà trobar tota la informació relativa a l’ús que CERVESA
ARTESANA GATFER fa sobre les seves dades personals. Amb caràcter general,
recopilem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem informació personal quan
és necessari per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de
negoci, tal com es descriu en aquesta Política de privacitat.
Com obtenim les seves dades? Tipus d’informació personal que recopilem
Recopilem la seva informació personal a través de: – El formulari de contacte
– El formulari de “Treballa amb nosaltres”
– El formulari de registre de visita a la fàbrica
– L’ús de cookies
– Quan exerceix davant nosaltres algun dels seus drets de protecció de dades.
A través de totes aquestes vies podem recollir la següent informació: – Nom i cognoms
– Data de naixement
– Domicili
– Telèfon
– NIF/NIE per inscriure’s en les nostres ofertes de feina a través del formulari “Treballa
amb nosaltres ” i en el cas que s’exerceixi un dret de protecció de dades i l’aporti
l’usuari per acreditar la seva identitat
– Adreça de correu electrònic
– Formació acadèmica
– Situació laboral
– Codi de descompte, que si s’ha obtingut mitjançant algun dels seus col·laboradors el
pot fer identificable
– En adjuntar el seu currículum en el formulari de “Treballa amb nosaltres”, recaptem
totes les dades personals que contingui aquest document.
– Qualsevol altra informació i/o arxiu que lliurement decideixi traslladar a CERVESA
ARTESANA GATFER
– La informació recollida mitjançant l’ús de cookies, que pot consultar a la nostra
Política de cookies .
El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui

L’Usuari declara que les dades personals que facilita a CERVESA ARTESANA
GATFER en qualsevol tram de l’ús d’aquesta web són veraces.
Com a Usuari, ha de saber que vostè és l’únic responsable de qualsevol dany o
perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a CERVESA ARTESANA
GATFER com a responsable d’aquest lloc web o a un tercer si emplena qualsevol
formulari amb dades falses o de terceres persones sense comptar amb el seu
consentiment i provocant un engany, dany o perjudici.
Perquè puguem mantenir les seves dades exactes i actualitzades, preguem a l’Usuari que
ens comuniqui qualsevol variació que es pugui produir en les dades facilitades.
Consentiment de menors d’edat
El lloc web no està destinat a ser utilitzat per menors de 18 anys, per la qual cosa, si
vostè és menor d’aquesta edat, no li és permès navegar i utilitzar aquest lloc web.
CERVESA ARTESANA GATFER prohibeix l’enviament de dades personals a través
d’aquest lloc web per part d’usuaris menors de 18 anys. En el cas que CERVESA
ARTESANA GATFER detecti usuaris que poguessin ser menors de l’edat indicada, no
tractarà les seves dades ni, per tant, donarà resposta a les sol·licituds.
CERVESA ARTESANA GATFER es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI
o document equivalent que acrediti la seva legitimació en cas de tenir sospites
fonamentades sobre la minoria d’edat de l’Usuari. No obstant això, CERVESA
ARTESANA GATFER no pot verificar la certesa de les dades proporcionades, ni es
responsabilitzarà d’aquelles persones menors d’edat que accedeixin al lloc web i als
continguts de CERVESA ARTESANA GATFER incomplint aquesta condició d’accés.
CERVESA ARTESANA GATFER recomana a pares, representants o tutors legals que
supervisin o prenguin les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per
internet, i que estableixin filtres sobre la informació i els continguts als quals els menors
poden accedir o no.
Finalitat del tractament realitzat per CERVESA ARTESANA GATFER
CERVESA ARTESANA GATFER informa que totes les dades personals que l’Usuari
faciliti a través d’aquesta web seran incorporades i tractades per CERVESA
ARTESANA GATFER com a responsable del tractament amb les següents finalitats:
– Gestionar les consultes realitzades a través del formulari de contacte i donar la
resposta oportuna.
– Incloure la seva candidatura en els nostres processos de selecció.
– Enviar-li comunicacions comercials sobre les nostres notícies, novetats, productes i
serveis, només en cas que vostè ho hagi autoritzat prèviament de manera expressa i
informada.
– Tramitar la reserva per visitar la fàbrica.
– Gestionar altes i baixes dels registres d’usuaris de les bases de dades de CERVESA
ARTESANA GATFER per a comunicacions electròniques.
– Atendre l’exercici dels drets dels interessats.

– Obligacions legals: és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació
personal per motius legals i de compliment, tals com la prevenció, detecció o
investigació d’un crim, prevenció de pèrdues o frau,
o per complir amb els requisits d’auditoria interna i externa, amb els nostres objectius
de seguretat de la informació o de prevenció de delictes, la qual cosa podrà comportar
que es tractin: (a) en virtut de la llei aplicable, que pot incloure lleis fora del país de
residència de l’Usuari; (b) per respondre sol·licituds de tribunals, organismes de
seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals, que
poden incloure autoritats fora del país de residència de l’Usuari; i (c) per protegir els
nostres drets, la nostra privacitat, seguretat o propietat, o els drets d’altres persones.
– Interès legítim: és possible que per motius de gestió empresarial CERVESA
ARTESANA GATFER transmeti la seva informació personal a empreses vinculades o a
tercers amb finalitats de gestió empresarial situats fora de l’Espai Econòmic Europeu,
verificant sempre el compliment de les garanties exigides per la normativa europea de
protecció de dades.
Abans d’enviar de qualsevol sol·licitud o informació a través de les adreces de correu
electrònic publicades en aquesta web, l’Usuari accepta que ha llegit aquesta Política de
privacitat, la qual cosa, a efectes legals, suposa que ha prestat consentiment inequívoc,
lliure, específic i informat al tractament de les seves dades personals amb les finalitats
indicades, sense cap perjudici que posteriorment tingui dret a exercir els seus drets
d’acord amb la normativa vigent i amb les disposicions d’aquesta Política de privacitat.
Aquest consentiment exprés implica l’autorització del tractament de les seves dades per
part de CERVESA ARTESANA GATFER en els termes establerts en aquesta Política
de privacitat, així com pels corresponsables i encarregats del tractament amb els quals
CERVESA ARTESANA GATFER manté una obligada relació contractual i de control
de compliment.
La informació personal que CERVESA ARTESANA GATFER posseeix sobre els
usuaris no sempre s’obté directament dels usuaris.
Els nostres servidors, a través de les cookies, recopilen certa informació automàticament
que pot arribar a identificar l’Usuari .
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
En alguns casos, CERVESA ARTESANA GATFER utilitza eines i serveis de tercers
per a la gestió d’alguns dels serveis que s’ofereixen en aquesta web. Alguns d’aquests
serveis poden ser de titularitat de tercers residents fora de l’Espai Econòmic Europeu.
CERVESA ARTESANA GATFER procura utilitzar eines segures els servidors de les
quals s’ubiquin preferiblement a Espanya o, en defecte d’això, en algun estat membre
de la Unió Europea o bé que compleixin la legalitat europea de conformitat amb les
guies i recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la Comissió
Europea i els acords comunitaris de referència en matèria de transferència internacional
de dades.

En el cas que calgui fer una transferència internacional de dades, l’acceptació d’aquesta
Política de privacitat significa que com a Usuari consent expressament aquesta
transferència.
Mesures de seguretat aplicables al tractament de dades personals
Per tal de protegir les dades personals dels usuaris web, CERVESA ARTESANA
GATFER s’assegura per si mateixa i controla els seus responsables del tractament en
l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades a l’estat de la tècnica per
protegir les dades personals, tenint en compte l’abast, el context i les finalitats del
tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les
llibertats dels interessats, i procura ser capaç d’assegurar la confidencialitat, integritat,
disponibilitat i resiliència dels sistemes i serveis del tractament.
En particular, CERVESA ARTESANA GATFER ha implementat en aquest lloc web un
protocol de xifrat i autenticació del qual garanteix que les dades personals consultades
per nosaltres ens són transmeses als nostres servidors a través d’una connexió SSL
segura (“Secure-Socket-Layer”) (TLS 1.2, ECDHE_RSA amb P-256 i
AES_128_GCM), a fi de protegir-los davant tercers.
Les nostres polítiques i els nostres procediments de seguretat de la informació es revisen
i actualitzen regularment amb la finalitat de satisfer les necessitats del nostre negoci, els
canvis tecnològics i els requisits reguladors.
– Implementem mesures tècniques i organitzatives per emmagatzemar i transferir la
informació de manera segura, amb la finalitat de protegir-la davant d’atacs o pèrdua
accidental, així com pel que fa a l’accés, l’ús, la destrucció o la divulgació no
autoritzats.
– Comptem amb una estratègia d’avaluació de riscos de privacitat i seguretat, així com
d’un pla recuperació de desastres i continuïtat del negoci dissenyada per salvaguardar la
continuïtat dels nostres serveis i per protegir el nostre personal.
– Apliquem restriccions adequades en l’accés a la informació personal.
– Requerim als nostres proveïdors encarregats del tractament l’acreditació dels controls
de seguretat adequats al tractament de dades personals que, en cada cas, realitzen.
– Requerim que els nostres empleats i contractistes es capacitin contínuament.
NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE LA SEGURETAT DE LES DADES
PERSONALS
En cas que es vulneri la seguretat de les dades personals, llevat que sigui improbable
que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les
persones físiques, CERVESA ARTESANA GATFER
ho notificarà a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades abans que hagin passat 72
hores després de tenir constància de l’incident, i descriurà la naturalesa de la violació,
les possibles conseqüències que se’n puguin derivar i les mesures adoptades o
proposades per posar remei a la bretxa de seguretat; i, si fos possible, es farà saber quins
són les categories i el nombre aproximat d’interessats i dades afectades.

Així mateix, CERVESA ARTESANA GATFER notificarà als interessats, al més aviat
possible, quan sigui probable que la violació de la seguretat de les dades personals
comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, tot descrivint les
possibles conseqüències que se’n puguin derivar i les mesures adoptades o proposades
per posar remei a la bretxa de seguretat.
Exercici de drets
En qualsevol moment, l’Usuari pot retirar el seu consentiment i/o exercir els seus drets
d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat previstos en la
normativa europea de protecció de dades personals, enviant un correu electrònic a
dpo(@)agoragp.com o a través del correu postal adreçant-se a CERVESA ARTESANA
GATFER, al carrer Ramón Berenguer IV, 1, 50007 de Saragossa (Espanya).
En tal cas, l’Usuari haurà d’indicar el dret que vol exercir, la web sobre la qual exerceix
el dret i adjuntar una còpia del seu DNI o qualsevol altra documentació identificativa
vàlida que el legitimi per fer-ho, inclòs aquell que permeti la seva identificació
electrònica.
EN QUÈ CONSISTEIXEN AQUESTS DRETS?
El dret d’accés legitima l’Usuari a obtenir informació sobre quines dades de caràcter
personal estan
sent objecte de tractament, la finalitat del tractament, les categories de dades tractades,
el termini o
els criteris de conservació, els destinataris o les categories de destinataris; si s’elaboren
perfils amb informació significativa de la lògica aplicada i les conseqüències del
tractament previstes; l’exercici dels drets de rectificació o supressió de les dades
personals i de la limitació o oposició al tractament, i el dret a presentar una reclamació a
l’autoritat de control.
Per exercir-ho, l’Usuari no necessita emetre cap justificació, llevat que l’hagués
exercitat en els darrers sis mesos.
En cas d’exercir el seu dret d’accés, CERVESA ARTESANA GATFER està legalment
obligat a resoldre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes des de la recepció
de la sol·licitud, facilitant una còpia de les dades personals que siguin objecte del
tractament o permetent-hi un accés remot. CERVESA ARTESANA GATFER facilitarà
igualment qualsevol altra còpia addicional sol·licitada per l’interessat, amb el previ
pagament del cànon generat per les despeses administratives d’emissió.
CERVESA ARTESANA GATFER podrà denegar l’accés i invocar, si escau, la tutela,
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb motiu d’haver-se exercitat aquest
accés en els sis mesos anteriors, o perquè ho preveu o ho impedeix una norma nacional
o comunitària.
El dret de rectificació legitima l’Usuari a exigir a CERVESA ARTESANA GATFER
que rectifiqui les dades que entengui que són inexactes o incompletes. Per fer-ho,
l’Usuari haurà d’indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que s’hagi de fer,
tot aportant documentació que ho justifiqui. En aquest cas, CERVESA ARTESANA

GATFER haurà de fer la rectificació al més aviat possible i, en tot cas, en el termini
d’un mes des de la recepció
de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més, si cal, tenint en
compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. CERVESA ARTESANA GATFER
informarà l’interessat de la pròrroga en el termini del primer mes des de la sol·licitud.
El dret de supressió (o “dret a l’oblit”) significa que l’Usuari té dret al fet que se
suprimeixin les dades quan el tractament sigui il·lícit, quan l’interessat hagi retirat el
seu consentiment o quan hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius
legítims per al tractament; ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per les
quals van ser recollides o tractades; o hagin de suprimir-se per complir una obligació
jurídica de CERVESA ARTESANA GATFER
L’interessat no tindrà dret al fet que CERVESA ARTESANA GATFER suprimeixi les
seves dades quan el tractament sigui necessari per exercir el dret a la llibertat
d’expressió i informació; per complir una obligació jurídica; per a la formulació,
l’exercici o la defensa de reclamacions; per interès públic fonamentat en la legislació
vigent per raons de salut pública, o per a finalitats d’investigació històrica, estadística o
científica.
CERVESA ARTESANA GATFER respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i,
en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest
termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la
complexitat i el nombre de sol·licituds. CERVESA ARTESANA GATFER informarà
l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.
El dret d’oposició significa que l’Usuari té dret a què no es dugui a terme el tractament
de les seves
dades personals o que aquest cessi en els supòsits en què el tractament es basi en
màrqueting directe o elaboració de perfils; prevalguin els interessos o els drets i les
llibertats de l’interessat, especialment si és un infant, a l’interès legítim de CERVESA
ARTESANA GATFER o de tercers; investigació històrica, estadística o científica,
llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.
CERVESA ARTESANA GATFER respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i,
en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest
termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la
complexitat i el nombre de sol·licituds. CERVESA ARTESANA GATFER informarà
l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.
El dret a la limitació del tractament significa que l’Usuari té dret a decidir quines dades
personals no vol que en un futur tornin a ser tractades, i podrà exercitar aquest dret quan
n’hagi impugnat prèviament l’exactitud; quan el tractament sigui il·lícit i en lloc
d’exercitar-ne la supressió decideixi limitar-les per
a futurs tractaments; o quan consideri que CERVESA ARTESANA GATFER ja no
necessita les dades personals per a les finalitats del tractament autoritzades, però en
canvi, l’Usuari les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
En cas de limitació del tractament, es podrà aixecar la restricció si hi ha el consentiment
de l’interessat; si hi ha la possibilitat que el tractament afecti la protecció dels drets

d’una altra persona física o jurídica; si hi ha un procediment judicial que ho justifiqui; o
si hi ha un motiu important d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.
CERVESA ARTESANA GATFER respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i,
en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest
termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la
complexitat i el nombre de sol·licituds. CERVESA ARTESANA GATFER informarà
l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.
El dret a la portabilitat significa que l’Usuari té dret a rebre les dades personals
facilitades a CERVESA ARTESANA GATFER o a què CERVESA ARTESANA
GATFER les transmeti a un altre responsable, en un format estructurat d’ús comú i
lectura mecànica, sempre que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i estigui
basat en el consentiment que un dia l’Usuari va prestar per a una o diverses finalitats
específiques, o per a l’execució d’un contracte en el qual va ser part.
El dret a la portabilitat no s’aplicarà quan sigui tècnicament impossible la transmissió,
ni quan pugui afectar negativament els drets i les llibertats de tercers, ni quan el
tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.
CERVESA ARTESANA GATFER respondrà la seva sol·licitud al més aviat possible i,
en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest
termini podrà prorrogar-se dos mesos més si és necessari, tenint en compte la
complexitat i el nombre de sol·licituds. CERVESA ARTESANA GATFER informarà
l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.
Com compartim la informació amb tercers? Responsables del tractament
Compartim la informació personal amb tercers amb la finalitat de prestar serveis o
realitzar operacions comercials en els termes que es descriuen en aquesta Política de
privacitat, o quan considerem que la llei ho permet o ho exigeix. Quan compartim
informació personal ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de
les dades.
CERVESA ARTESANA GATFER informa l’Usuari que alguns dels nostres proveïdors
poden tractar les seves dades personals com a responsables del tractament, per exemple,
en el cas dels nostres socis comercials i proveïdors de serveis de tercers, quan sigui
necessari per a la prestació de serveis, la gestió interna,
el suport de software, sistemes i plataformes, els serveis d’allotjament en el núvol i la
realització de comunicacions electròniques. En tals casos, el proveïdor només accedeix
a dades personals quan CERVESA ARTESANA GATFER n’informi l’Usuari i
mantingui una relació contractual amb el responsable del tractament que garanteixi la
confidencialitat, la no utilització de la informació personal dels usuaris que posem a la
seva disposició per a altres finalitats diferents de les necessàries per a l’execució del
contracte, així com el compliment de la nostra normativa interna de privacitat i seguretat
de la informació.
Si CERVESA ARTESANA GATFER fos requerit per les autoritats competents per
respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o
reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els

drets, la propietat o la seguretat de tercers, podrà comunicar a les autoritats competents
informació personal dels usuaris.
Si els drets sobre la web fossin transmesos a una altra entitat, CERVESA ARTESANA
GATFER es compromet a pactar la subrogació i el compromís de la nova entitat gestora
responsable del tractament de les dades personals per a la continuació d’aquesta Política
de privacitat, advertint del compromís que si la informació personal s’utilitza de manera
contrària a aquesta política haurà de notificar-se a l’Usuari prèviament.
Política de cookies
CERVESA ARTESANA GATFER fa servir cookies (petits arxius d’informació que es
descarreguen a l’equip terminal
d’un Usuari en accedir a una web, amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran
ser actualitzades
i recuperades pel responsable de la seva instal·lació) i altres tecnologies de tracking per
dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte
funcionament i visualització del lloc web i, en alguns casos, per emmagatzemar i
administrar les preferències de l’Usuari, habilitar contingut i recol·lectar dades
analítiques i d’ús.
Per obtenir aquestes anàlisis, aquest lloc web pot emmagatzemar determinada
informació en els registres del servidor de manera automàtica mitjançant l’ús de cookies
o altres tecnologies (com pot ser l’ús de l’emmagatzematge local i de sessió del
navegador) que recullen dades no personals d’ús i navegació relatius a la utilització
d’aquest lloc web per part de l’Usuari. Aquests registres solen incloure informació com
ara el tipus de navegador, l’idioma del navegador, la data i l’hora de sol·licitud d’accés,
la URL, el model d’equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu i les dades sobre la
xarxa mòbil utilitzada en l’accés i la navegació per aquest lloc web.
Si vol obtenir més informació sobre l’ús que fem de les cookies i saber com pot evitar-
ne la instal·lació, pot visitar la nostra Política de cookies.
Durant quant de temps tractarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre subsisteixi la relació
contractual que ens pugui unir, durant els períodes legals de conservació, o fins que
l’Usuari en sol·liciti la supressió, amb el propòsit de mantenir-lo informat sobre les
accions promogudes per CERVESA ARTESANA GATFER, sempre que aquest
tractament resulti adequat, pertinent i limitat al necessari per a les finalitats per les quals
les dades van ser recollides d’acord amb aquesta Política de privacitat.
Reutilització d’aquesta política
CERVESA ARTESANA GATFER no autoritza la còpia, la reproducció o la
reutilització d’aquesta política de privacitat, que ha estat específicament analitzada per
donar resposta a les obligacions inherents a aquesta web.

Legislació aplicable i jurisdicció
CERVESA ARTESANA GATFER té la seu a Espanya, per la qual cosa el contingut
d’aquesta Política de privacitat s’ha redactat en virtut de la legislació espanyola i la
normativa aplicable de la Unió Europea.
L’Usuari accepta que les reclamacions o queixes contra CERVESA ARTESANA
GATFER que provinguin o estiguin relacionades amb l’ús d’aquest lloc web, i més
concretament amb el tractament de les seves dades personals, seran resoltes pel tribunal
de la jurisdicció competent situat a Barcelona. Si fos CERVESA ARTESANA
GATFER qui hagués d’efectuar algun tipus de reclamació, ho farà davant el tribunal
competent del domicili de l’Usuari o a Barcelona, si es tracta de persones jurídiques o
professionals no consumidors.
Si l’Usuari accedeix a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, és responsable de
complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables.
Reserva del dret a modificar la Política de privacitat
CERVESA ARTESANA GATFER podrà modificar aquesta Política de privacitat en
qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i els continguts que s’hi
ofereixen, si així ho considerés necessari, ja sigui per causes legals o per causes
tècniques, o a causa de canvis en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi
hagi cap obligació d’avisar o posar en coneixement de l’Usuari aquestes modificacions,
i es considerarà suficient el fet de publicar-ho en el propi lloc web.
Qualsevol modificació tindrà efecte per als usuaris que facin servir aquesta web després
de fer aquesta modificació. Si se segueix utilitzant aquest lloc després de la publicació
de qualsevol canvi, es considerarà que s’accepta. És per això que, al final d’aquesta
Política de privacitat, es publicarà sempre l’última data d’actualització, per la qual cosa
els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data.
En cas que l’Usuari no estigui d’acord amb les actualitzacions de la nostra Política de
privacitat, podrà renunciar-hi no introduint les seves dades personals en els formularis
de contacte de la web o bé exercint els seus drets tal com s’han especificat anteriorment.
En cas que no vegi satisfets els seus drets, pot fer una reclamació davant l’autoritat de
control.
Última actualització
Política de privacitat actualitzada per última vegada amb data 16/01/2021.
VULL REBRE ELS VOSTRES EMAILINGS PERQUÈ SE QUE NO SERAN SPAM
info@cervesagatfer.cat
+34 639 030 577 / +34 610 939 726
Vinyes Grosses, Sant Agustí de Lluçanès, 08586, Barcelona

POLÍTICA DE COOKIES
PRIMERA CAPA D’INFORMACIÓ
Fem servir cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i
administrar les preferències de l’Usuari, habilitar contingut, recol·lectar dades
analítiques i d’ús, així com per garantir el correcte funcionament d’aquesta web. Pot
acceptar totes les cookies, rebutjar-les totes o configurar les seves preferències pel que
fa a les cookies aquí, i obtenir-ne més informació en la nostra Política de cookies.
Vull configurar les cookies Refuso totes les cookies Accepto totes les cookies
SEGONA CAPA D’INFORMACIÓ
El titular d’aquesta web és JOAQUIM CANAL DE VILAR, (d’ara en endavant, CERVESA
ARTESANA GATFER), amb NIF núm. 38852260Q i el domicili social de la qual es
troba situat a Vinyes Grosses, S/N, 08586, Sant Agustí del Lluçanès, Barcelona
(Espanya). Si ho vol, pot obtenir més informació sobre nosaltres en el nostre Avís legal
i les Condicions d’ús.
En aquesta pàgina trobarà informació sobre la nostra política de recollida i tractament
de cookies a www.cervesagatfer.cat
Quan hagi llegit tota la informació facilitada, si decideix seguir navegant per aquest lloc
web sense haver configurat els navegadors per impedir la instal·lació (total o parcial) de
cookies, estarà donant el seu consentiment perquè CERVESA ARTESANA GATFER
utilitzi les cookies configurades en aquesta web en els termes i les condicions d’aquesta
Política.
En aquesta web, CERVESA ARTESANA GATFER fa servir cookies amb finalitats
tècniques, estadístiques i analítiques.
Si vol saber més coses sobre l’ús que fem de les cookies en aquesta web, el convidem a
seguir llegint el text que trobarà a continuació.
Què són les cookies i per què s’utilitzen?
Les cookies són fitxers o arxius que es descarreguen a l’ordinador/smartphone/tauleta
de l’usuari quan aquest accedeix a determinades pàgines web.
Les cookies permeten emmagatzemar certes dades sobre el dispositiu de l’usuari o sobre
la seva navegació. Aquestes dades podran ser actualitzades i recuperades pel
responsable de la seva instal·lació amb diverses finalitats, com per exemple, obtenir
informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, veure quines
pàgines han estat visitades, el temps de connexió, la ciutat a la qual està assignada
l’adreça IP des de la qual s’hi accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i
reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador, o l’operador o el tipus de
terminal des del qual es fa la visita, analitzar el funcionament d’una pàgina, detectar

problemes tècnics, etc. Així mateix, segons la informació que continguin i la manera en
què s’utilitzi el terminal, es poden utilitzar per reconèixer l’Usuari.
Quin tipus de cookies hi ha?
Les cookies poden classificar-se en tres categories: segons qui sigui l’entitat que
gestioni l’equip o el domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades; segons
el període de temps en el qual resten actives a l’equip terminal; i segons la finalitat per
la qual es tractin les dades obtingudes.
Segons l’origen, les cookies poden classificar-se com a pròpies o de tercers; sobre la
base de la seva durada, les cookies es classifiquen en cookies de sessió i en cookies
permanents; i segons la seva finalitat, les cookies poden classificar-se en tècniques, de
personalització, d’anàlisi o estadística d’ús i publicitàries, entre d’altres.
Per què és important el seu consentiment?
De conformitat amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic, CERVESA ARTESANA GATFER podrà instal·lar
cookies en el terminal dels usuaris amb la condició que aquests hagin prestat el seu
consentiment després que se’ls hagi proporcionat informació clara i completa sobre la
seva utilització. L’objectiu d’aquesta Política és facilitar aquesta informació de manera
útil per a l’Usuari.
No obstant això, cal advertir que no totes les cookies tenen la mateixa consideració des
del punt de vista legal. Algunes cookies, pel fet que no es consideren intrusives, estan
exemptes de l’obligació de ser informades. Aquestes són cookies que permeten la
comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, així com les que estrictament presten
un servei expressament sol·licitat per l’usuari, com, per exemple:
Cookies d’entrada de l’usuari.
Cookies d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió). Cookies de
seguretat de l’usuari.
Cookies de sessió de reproductor multimèdia.
Cookies de sessió per equilibrar la càrrega.
Cookies de personalització de la interfície d’usuari.
Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials.
Malgrat això, a CERVESA ARTESANA GATFER considerem important que la relació
amb l’Usuari estigui sempre acompanyada d’un alt nivell de transparència i confiança,
de manera que en aquesta Política de cookies l’Usuari podrà trobar totes les cookies que
fem servir.
Com puc administrar les cookies?
Pot administrar les cookies en la configuració del navegador. La configuració dels
navegadors pot variar segons el desenvolupador i la versió, per això, per administrar les
cookies, ha de consultar la configuració corresponent dins del seu navegador.

La majoria dels navegadors indiquen com pot configurar el seu navegador perquè no
accepti cookies, perquè se’l notifiqui cada vegada que rebi una nova cookie, així com
per desactivar-les completament. Per controlar quin ús vol que es faci de la seva
informació, pot configurar el navegador del seu terminal de la manera que cregui més
convenient per a vostè.
En tot cas, li fem notar que, si es desactiven les cookies tècniques i/o de funcionament,
la qualitat de la pàgina web pot disminuir o pot ser que costi més identificar-lo.
Li indiquem els següents enllaços, on podrà trobar més informació sobre la configuració
de cookies en els diversos navegadors:
Chrome
Chrome per a Android Explorer
Firefox
Safari
Safari per a IOS
Windows 10: Microsoft Edge
CERVESA ARTESANA GATFER actualitzarà els enllaços proporcionats anteriorment
en aquesta Política de cookies de manera regular. No obstant això, és possible que, en
alguns moments, aquests no corresponguin amb l’última versió publicada pel
desenvolupador de cada navegador.
També hi ha alguns recursos útils que ofereixen informació detallada sobre els tipus de
cookies, com s’utilitzen i com pot administrar les seves preferències de cookies a About
Cookies o a All About Cookies.
Si vol tenir més control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o
complements al seu navegador, coneguts com eines de “Do Not Track”, que li
permetran triar aquelles cookies que vol permetre.
Quines responsabilitats assumim?
Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies, i és des
d’aquests llocs des d’on ha d’efectuar el seu dret a eliminar-les o desactivar-les.
CERVESA ARTESANA GATFER no pot garantir el correcte o incorrecte tractament
de les cookies per part d’aquests navegadors.
En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva
decisió de no acceptar-les.
Si té qualsevol dubte o consulta sobre aquesta Política de cookies, no dubti a contactar
amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.[ZV10]
Vincles a serveis de tercers
Alguns dels serveis prestats per la web de CERVESA ARTESANA GATFER poden
contenir vincles a aplicacions, serveis, eines i llocs web de tercers, que vostè pot fer
servir conjuntament amb aplicacions, serveis, eines i llocs web de tercers que no estan

vinculats de cap manera a CERVESA ARTESANA GATFER, com ara Facebook,
Tumblr, Twitter i Pinterest.
CERVESA ARTESANA GATFER no és responsable de la seguretat ni de la
transparència en la informació sobre la seva privacitat aportada als usuaris per tercers.
Li recomanem que revisi les polítiques de privacitat i ús de cookies de les aplicacions,
xarxes socials i webs de serveis que fa servir de manera habitual.
Última actualització
Política de cookies actualitzada per última vegada amb data 31/01/2019.